Logo 

Co to jest RODO?

W dniu 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").

RODO wprowadza podstawowe zasady prawa ochrony danych osobowych, jakie podmioty gospodarcze są zobowiązane zapewnić w odniesieniu do danych osobowych swoich klientów, pracowników oraz innych osób, a także określa, w jaki sposób podmioty te mogą czerpać korzyści z dostępnych danych.

W związku z tymi zmianami wprowadziliśmy również zmiany w naszych Regulaminach sklepu internetowego oraz Polityce prywatności. Przedmiotowe dokumenty zostały dopasowane do wchodzącej regulacji. Dokumenty te dostępne są na naszej stronie www i w każdej chwili masz możliwość zaznajomienia się z ich treścią. Jednakże wskazujemy, że Twoje dane osobowe pomimo wprowadzenia nowych regulacji prawnych, były przez nas dotychczas zabezpieczane i nie przekazywaliśmy ich nieuprawnionym podmiotom.

Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą wprowadzonych przez RODO zmian i w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe. Zalecamy zapoznanie się z poniższą informacją.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest SPAconcept Patryk Patrzała z siedzibą w Michałowicach przy ul. Polnej 24, REGON: 141296267, NIP: 534-224-16-89, (dalej jako „Administrator”).

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzaniu podlegać będą wyłącznie dane osobowe, które nam dobrowolnie udostępniłeś lub które wynikają z Twoich działań podejmowanych w serwisie (np. składanie zamówień) oraz jednocześnie, na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę bądź których przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartych z nami umów lub do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów. W szczególności są to dane osobowe podane w związku z:

- rejestracją w naszym serwisie,

- składaniem zamówień w serwisie,

- zmianami dokonywanymi na Twoim koncie w serwisie (np. zmiana preferencji odnośnie produktów, którymi jesteś zainteresowany, bądź różnego typu akcji promocyjnych i konkursów),

- bieżącym kontaktem z nami, tj. przesłaniem wiadomości na adres rodo@dermalogica.pl , przesłaniem wiadomości za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego na stronach naszego serwisu lub też kontaktu telefonicznego pod numerem 22 753-04-45.

 

Do czego będziemy używać Twoich danych związanych z rejestracją w naszym serwisie?

Zakładając konto w naszym serwisie, Twoje dane będą przetwarzane na potrzeby:

- wykonywania usług elektronicznych, polegających na umożliwieniu rejestracji, założeniu i utrzymywaniu konta, zapewnianiu funkcjonalności konta (m.in. historia złożonych zamówień, lista preferowanych produktów i usług, automatyczne uzupełnianie danych przy składaniu zamówień), jak również na wysyłaniu newslettera,

- realizacji zamówień,

- bieżącego kontaktu związanego z realizacją usług elektronicznych,

- rozpatrywania zgłaszanych reklamacji,

- dostosowywania do Twoich potrzeb przekazywanych Ci za pośrednictwem serwisu informacji,

- a jeśli wyraziłeś stosowną zgodę – także do celów przesyłania informacji handlowych, w zakresie określonym w treści zgody (elektronicznej, telefonicznej).

 

Do czego będziemy używać Twoich danych związanych ze składaniem zamówień w naszym serwisie?

Składając zamówienia w naszym serwisie, Twoje dane będą przetwarzane na potrzeby:

- procesowania zamówień,

- realizacji umów sprzedaży (w tym wysyłki produktów),

- bieżącego kontaktu związanego z procesowaniem zamówień lub realizacją umów sprzedaży,

- rozpatrywania zgłaszanych reklamacji,

- prowadzenia statystyk,

- przekazywanie za pośrednictwem serwisu informacji marketingowych (w tym poprzez newsletter),

- archiwizacji dla celów podatkowo-księgowych.

 

Do czego będziemy używać Twoich danych, przekazanych w ramach bieżącego kontaktu?

Kontaktując się z nami, Twoje dane będą przetwarzane na potrzeby:

- prawnie uzasadnionego interesu Spółki, rozumianego jako bieżący kontakt z Tobą, rozpatrywanie ewentualnych reklamacji oraz dochodzenie roszczeń,

- archiwizacji.

 

Jak cofnąć zgodę na przetwarzanie danych?

W każdej chwili możesz wycofać każdą zgodę udzieloną Administratorowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych, bez ponoszenia konsekwencji. Cofnięcie zgody może jednak ograniczyć lub zablokować realizację usług elektronicznych na Twoją rzecz (np. wysyłka informacji handlowych).

By wycofać zgodę wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane w informacji dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody możesz wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości.

Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność dotychczasowego przetwarzania Twoich danych, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Twoich danych przez Administratora jest legalne.

 

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO, tzn. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. złożenie przez Ciebie zamówienia, a następnie zawarcie z Tobą umowy sprzedaży, realizacja obciążających nas obowiązków ustawowych (np. archiwizacja dla celów podatkowo-księgowych), jak również prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. m.in. marketing bezpośredni własnych produktów i usług. W stosunku do pozostałych celów, podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Ciebie zgoda.

 

Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też podmiotom, udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania, w tym operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu dostarczenia zamówień, jak również podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą również dostawcy usług technicznych (w tym m.in. telekomunikacyjnych, hostingowych, właściciele serwerów i przestrzeni, w których przechowywane są dane, podmioty oferujące usługi związane z prowadzeniem działań promocyjnych przez Internet).

Twoje dane osobowe nie będą na pewno sprzedawane ani też przekazywane podmiotom trzecim w innych celach niż opisane w niniejszej informacji.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Polski/UE/EOG.

 

Jakie przysługują Ci prawa związane z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Masz prawo w każdej chwili do:

- dostępu do treści Twoich danych i ich sprostowania,

- usunięcia Twoich danych,

- ograniczenia przetwarzania,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych bądź otrzymywania informacji marketingowych,

- przenoszenia danych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

 

Jak długo będą przechowywane dane osobowe?

Te dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 3 lat od dnia zakończenia takiego kontaktu. Archiwizowanie tych danych prowadzone jest w Twoim interesie, tzn. by było możliwe odtworzenie treści naszej korespondencji lub rozmów przy późniejszym kontakcie, w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń.

Dane osobowe związane z rejestracją i korzystaniem z serwisu będziemy przechowywać przez czas istnienia Twojego konta w serwisie, czyli czas wykonywania na Twoją rzecz usług elektronicznych.

Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

Jednocześnie, w celu wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część tych danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych umów sprzedaży, jak również dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Jak nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe przekazane w ramach bieżącego kontaktu nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które pociąga za sobą skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

 

Gdzie możesz wnieść skargę związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora?

Obecnie takie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że po wejściu w życie RODO – po 25 maja 2018 r, Urząd ten zmieni nazwę na „Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych’’.